תוכנות מדבקות ומדפסות

Idnext

לייזר ליין

Vcode

globTag

Dangot

Dimex

Vcode

DataCode

אשד