גופי יישום

בחירה נכונה ומושכלת של גוף לניהול וביצוע פרויקט ERP יכולה לשנות את הפרויקט בפרמטרים רבים, לא דיי בבחירת החברה הנכונה לביצוע העבודה, אלא יש לשים דגש על מנהל הפרוייקט וצוות שתואם את דרישות הפרוייקט וסביבת העבודה.
ההשפעה באה לידי ביטוי ב 3 גורמי ההצלחה של הפרויקט: השלמת הפרויקט בזמן, בתקציב ובתוצרים הסופיים.

אפיקים ייעוץ וניהול

עלית ERP

לוג אין טכנולוגיות מידע

טוליפ

גאפ מערכות מידע

אסטרטק ייעוץ מערכות מידע

תירוש מערכות מחשוב

גיליז מערכות מידע

Erpguru

Priory team

טלאור מערכות מידע

יישומים אפקטיבים

FBC

Priority Software  (אשבל)

אפיקים ייעוץ וניהול

אידאה ייעוץ ניהולי יישומי

מידעטק טכנולוגיות מידע

אשכול טכנולוגיות מידע

ToPriority

Open Mind

infoibase

Free Tech

eBase

sibud

יישומית הדרכה ופתרונות

EDP