Priority Call

 Priority Call מבית "אפיקים ייעוץ וניהול" הינו מוצר אינטגרטיבי למערכת פריורטי הנמצא בחזית הטכנולוגית של תחום הטלפוניה.  
מטרת השירותים המוצעים :

 

- חיסכון בעלויות

 

- הגדלת התפוקות 

 

- שיפור השירות וחווית הלקוח 

 

SMART Priority Call

מקשרת אתכם עם הלקוחות, מעדכנת אותם ומחזירה פידבק לפריוריטי, ללא צורך במשאבים והפרעה לעבודה השוטפת.
דוגמאות המיושמות במערכת:

 - הודעה קולית ללקוח לאחר שיבוץ קריאה/משימה ביומן טכנאים/יומן פגישות/יומן תורים.

- במידה ונציג אינו מצליח להשיג  לקוח/איש קשר, המערכת תיצור קשר עם הלקוח ותקשרו לנציג. 

- הודעה מתוזמנת ללקוח על הצעת מחיר פתוחה במערכת. ללקוח תינתן האפשרות להזמין שיחה מנציג החברה.

- ביצוע סקר שביעות רצון/שאלונים על ידי המערכת, המוגדרים במודול קשרי הלקוחות (ניתן לתזמון).

- הפעלת קמפיין טלפוני אוטומטי על בסיס רשימת לקוחות המשוייכים לאירוע שיווקי/משטח עבודה עם לקוחות.

SMART Priority Call Back

טיפול בשיחות שלא נענות בזמן שאתם עסוקים או לא נמצאים. ברגע שנציג מתפנה, המערכת תעלה את הנציג והלקוח לשיחת ועידה. הלקוח לא יאמין שחזרתם אליו כל כך מהר.

דוגמאות המיושמות במערכת:

- פתיחה וסגירה של משימה המקושרת ללקוח בפריוריטי  (ע”פ זיהוי/הקשת טלפון המתקשר). ניתן לקשר הודעה מוקלטת.

- פתיחת ליד במערכת וקישור הודעה מוקלטת, אפשרות לביצוע שיחת ועידה אוטומטית בין איש מכירות ללקוח.

- הודעה קולית ללקוח עם שינוי סטטוס תעודה , לדוגמא: לאחר האספקה יקבל הלקוח הודעה קולית עם אפשרות להזמנת  שיחה עם איש מכירות/נציג שירות ו/או אפשרות למענה על סקר שביעות רצון.   

SMART WEB Call Back

כפתור חכם באתר החברה, בדף מובייל ובדפי נחיתה, המאפשר לגולש להזמין שיחה מנציג. השירות מבטיח שיחת ועידה בין  נציגכם,ברגע שזה מתפנה, לבין הלקוח.