מסופוני שטח

סוכני מכירות שטח

מערכת לאנשי מכירות , מאפשרת ביצוע הצעות מחיר, הזמנות, גביה, שאלונים, החזרות, תעודות משלוח , חשבוניות ועוד.

 

טכנאי שירות שטח

מערכת לטכנאי שטח  מאפשרת קבלה של קריאות שירות ממערכת פריוריטי  ודיווח על ביצועם. בנוסף יכול לראות הטכנאי מלאים, לבצע קבלת סחורה למחסן הטכנאי, החתמת הלקוח ועוד.

 

מעקב אספקות

מערכת  לניהול מערך ההובלות והאספקות ללקוח, המערכת מאפשרת בקרת פריקה ובקרת העמסה, דיווחי הנהג, סיבות אי אספקה, החזרות ועוד. המערכת מקיפה לניהול מערך ההובלות והאספקות ללקוח ומאפשרת לבצע את הפעולות הבאות: בקרת העמסה, קישור תעודות מהשטח,

ישום חתימה ומשתמש מעמיס, תמיכה בהעמסת חבילות ומספרי מדבקות, בקרת פריקה ועוד.

דיווחים לפרויקט

מערכת לדיווחי שעות עבודה ונסיעה לעובדי שטח פרויקטליים על פי הפרויקטים המוגדרים המערכת פריוריטי. אידיאלית לעובדי שטח, רואי חשבון ולכל עובד המדווח שעות עבודה לפעילות פרויקטלית בארגון, המערכת כוללת: 

 

  • דיווחים לפרויקט

  • דיווח שעות עבודה לפי פילוח מק"טים  שונים

  • דיוחח זמני נסיעות

  • איכון סלולרי למקום הדיווח

  • דו"ח ריכוז דיווחים תקופתי לעובד

WMS

מערכת  לניהול המחסנים ותמיכה בביצוע תנועות המלאי באמצעות מסופונים,. המערכת מאפשרת לבצע תכנון חכם של המחסן תוך ביצוע אופטימיזציות לליקוט, רענון ואחסנה.