מודולים פרטיים

אידאה ייעוץ ניהולי יישומי

מודול עמדות מכירה, אופנה, תיק מוצר, ניהול שרשרת אספקה, פניות לקוח, אופטיקה, מודול תחזיות.

מידעטק טכנולוגיות מידע

מודול קבלנים ומזמינים, הבטחת איכות, נסיעות לחו"ל, אימות ססמא/חתימה, בטיחות,  מערכת סריקת מסמכים, לוג שינויים, אימות סיסמא \ חתימה, ניפנדו, מודולים לביצוע העברות בנקאיות לספקי חו"ל, עבודה עם כרטיסי אשראי, עדכוני מהדורה,  עבודה מול מערכת PLM Agile, בודה מול מערכת הנדסית (PDM), קונפיגורטור, תזמון דו"חות 

FBC

מודול סריקה, שיקים על נייר חלק, ניסול סיכונים - משולב עם D&B, נסיעות לחו"ל, מעקב אחר לוג שינויים, מדפסות Dymo, Nipendo, Storenext, מודול חתימות, קבלנים, מרכזי ספורט, קונפיגורטור, בקרת מונים.

אפיקים ייעוץ וניהול

מודול Priority Call, מודול ממשקים להפצה, מודול ניהול חלפים.

EDP

פתרון לענף הרכב, מרכזי שירות ויבואנים.

אשכול מערכות מידע

מודול סריקות מסמכים, ניהול גילול חובות, מערכת השקעות, מערכת ממשקים למכללות.

תכנון רכש על ציר הזמן

תכנון דרישות חומרים (MRP), הכולל פיצוץ עצי מוצר ברמה אחת (עצי הרכבה) והתחשבות בנתוני מלאי במחסנים, הזמנות רכש פתוחות, מלאי בטחון, מלאי מינימום להזמנה, הזמנות לקוחות, זמני אספקה ואילוצים נוספים. התוכנית יוצרת תוכנית ניפוקים על סמך הגדרת האילוצים לעיל וכן יצירת דרישות רכש אוטומטית על פי תוצאות תוכנית הניפוקים העתידית.

הפצה

קביעת קווי חלוקה והזמנות להפצה לפי תאריכים וקווי הפצה; שיבוץ אוטומטי לפי תאריכים וקווי חלוקה; הכנת חשבוניות מס ותעודות משלוח לפי קווי החלוקה; וכן דפי ליקוט הזמנות לפי קווי החלוקה.

 

MRB

מערך בקרת תקלות. רישום טופסי תקלה עם נתוני התקלה כולל מוצר, עובד, מהדורה קישוריות לתעודה הרלוונטית וכד'. קישור לטופס ועדת MRB עם תיעוד מהלך דיוני הועדה והחלטותיה כולל סיבות התקלה ופעולות שיש לבצע עם קישור למסמכים המתאימים כגון תעודת קבלה ועד לרמת פקודת עבודה.

ניהול פרויקטים

הגדרת מרכיבי תכנון בפרוייקט במספר רמות WBS, כולל ממשק מובנה למערכת MS-Project ליבוא מרכיבי התכנון והתקדמות הביצוע; קישוריות נרחבת ברמת שורות מסמכי המערכת לפרוייקט, חשבון ופעילות; הגדרת תכולת הפרוייקט, תשלומים מתוכננים לפרוייקט ותוצרים, כולל הקצאת משאבים לפרוייקט; מסכי קשר לדיווחי שעות לפרוייקט, הזמנות לפרוייקט, תקציבים לפרוייקט, רכש, פק"עות, משימות כולל יומני פגישות ועוד; מסכים ודו"חות לניתוח הפרוייקט.

בילינג

ניהול מערך חיובי לקוחות בהוראות קבע; רישום, חישוב ותיעוד של עסקאות פיננסיות עתידיות (מול לקוח או עובד); יצירת חשבונית תקופתית בגין תזרים המזומנים המתוכנן במהלך אוטומטי; חיוב לקוחות אקטיבי באמצעות הוראות קבע בנקאיות; ניהול הסכמי חיובים כחלק מחוזי השירות במודול שירות ואחזקה, כולל הגדרת סוג השירות, סכום התקבול, תדירות הגבייה, אמצעי התשלום וכן אפשרות לביצוע גבייה מאוחדת של מספר שירותים.

ליסינג

ניהול ליסינג תפעולי ומימוני (מול לקוח או עובד): ניהול לוחות סילוקין, שיטות בניית תשלומי החזר לליסינג, סימולציות לקביעת תשלומים וכד' וקישור להנה"ח לרישום תשלום חיוב הלקוח.

שב"א

יכולת ביצוע סליקה בהתקשרות במודם מתחנת עבודה במערכת מול מערכת שב"א: סליקה מיידית מול עסקה נוכחית או ביצוע סליקה באצווה מול רצף עסקאות. קבלת אישור סליקה משב"א ישירות לפריוריטי. המודול אינו כולל את הרשיון הייעודי מחברת שב"א לצורך קבלת השירות מהם וכן את דמי התחזוקה הנדרשים לתשלום ישירות לחברת שב"א.

ממשקי EDI לרשתות שיווק

המודול מאפשר הפעלת ממשקי EDI מתוך מערכת פריוריטי מול רשתות שיווק. המודול כולל סט ממשקים מובנים הפועלים מול חברת טריידנט ומתממשקים במבנה EDI סטנדרטי למערכות ברשתות השיווק. הממשק כולל את המרכיבים הבאים: ממשק נכנס - הזמנת לקוח, ממשק יוצא - תעודת משלוח, ממשק נכנס - אישור תעודת משלוח וממשק נכנס - החזרת סחורה.

הלוואות

ניהול הלוואות שהארגון לוקח. ניהול לוחות סילוקין, שיטות בניית תשלומי הלוואה, סימולציות לקביעת תשלומי הלוואה וכד' וקישור להנה"ח לרישום תשלום ההלוואה.